Hľadať

A COVID-19 update for our community. Read more

O Ticmate

  • 100% bezpečný platobný systém

  • Zaplatiť v eurách

  • Sa predalo cez 3,5 milión vstupeniek

Spokojní zákazníci

Similar categories

Pamätihodnosti v Paríži

Explore and discover Paris and its surroundings with one of our exciting, comfortable and popular sightseeing tours! We offer both guided tours and more independent hop-on hop off tours. As well as cruises on the River Seine and of course plenty of tours that include a visit up the Eiffel Tower! Join us on a tour to Versailles or the Mont Saint-Michel, or visit the famous Louvre Museum. Enjoy browsing through our large selection of the many sights that Paris has to offer!

Ticmate Charity

Pamätihodnosti v Paríži

Skúmať a objavovať Paríž a jeho okolie s jedným z našich zaujímavých, pohodlné a obľúbené poznávacie zájazdy! Ponúkame ako prehliadky a viac nezávislých hop-on hop off výlety. Rovnako ako plavby po rieke Seine a samozrejme veľa zájazdov, ktoré zahŕňajú návštevu až na Eiffelovu vežu! Pripojte sa k nám na ceste k Versailles alebo Mont Saint-Michel, alebo navštíviť slávne múzeum Louvre. Užite prechádzanie našej veľký výber z mnohých pamiatok, ktoré Paris má čo ponúknuť!

Sort by
Výsledok vyhľadávania: 1 - 20 (20)